Het team van Logopediepraktijk Westerpark bestaat uit vier logopedisten:

   

Marianne Breeman, Ingeborg Ditzel, Riëtte Quaadvliet en Gerieke Wijers.

Wij zijn gespecialiseerd in het ( vroegtijdig ) signaleren, onderzoeken en behandelen van problemen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. We bieden zowel preventieve als curatieve zorg.

Door onderlinge samenwerking, overleg met andere disciplines, nascholing en het volgen van nieuwe ontwikkelingen bieden wij logopedische zorg met kwaliteit.

Verder hechten wij belang aan een persoonlijke benadering en aan het betrekken van ouders bij de behandeling van een kind.

Wij zijn DTL gecertificeerd en lid van de NVLF. Ook staan we ingeschreven in het Landelijk Kwaliteitsregister voor Paramedici. Regelmatig zijn er stagiaires in de praktijk aanwezig.

Na onze allround opleiding logopedie hebben wij op verschillende gebieden ervaring opgedaan of ons gespecialiseerd. Daarbij kunt u denken aan:

Adem-/stemtherapie
Communicatieadvies
Afwijkende mondgewoonte
Fonologische stoornissen
Dyspraxie
Logopedie bij Down syndroom
Meertaligheid

Stemtherapie bij transgender
Spraak- en taalpathologie
Dyslexie
OMFT / afwijkend slikken
Dysfatische ontwikkeling
Preventie 0-6 jarigen
Autisme en aanverwante contactstoornissen
Schisis

Hyperventilatie

 

Wij hebben goed contact met andere disciplines en instanties zoals: huisartsen, tandartsen, kinderartsen, K.N.O.-artsen, orthodontisten, orthopedagogen, psychologen, GGD, consultatiebureau, Audiologisch Centrum, basisscholen, schisisteam, VIA, Bascule en het IWAL.