Tarieven 2020

Intake & onderzoek / Eenmalige logopedisch onderzoek € 86,00
Reguliere individuele zitting (max. 30 minuten) € 43,00
Uittoeslag (bij behandeling aan huis) € 25,00
Telefonische zitting of tele-logopedie* € 43,00
Overleg met derden* (per 30 minuten) € 43,00
Verslaglegging aan derden* (per 30 minuten) € 43,00
Te laat afgemelde afspraak* (minder dan 24 uur van tevoren) € 32,50
Preverbale logopedie, individuele zitting € 86,00
*     wordt niet door (alle) zorgverzekeraars vergoed

Contractvrije logopedie – wat krijgt u vergoed?

Logopedie Westerpark werkt gedeeltelijk contractvrij. Dit is een bewuste keuze. Zorgverzekeraars beperken behandelingen steeds meer door hun regelgeving, bureaucratie en lage tarieven. Door middel van contractvrije logopedie kan de kwaliteit van de behandelingen gewaarborgd blijven; tijdens de behandeling heeft u de volle aandacht. Buiten de behandelingen is voldoende bij- en nascholing, waardoor de nieuwste ontwikkelingen op de verschillende vakgebieden wordt bijgehouden. De praktijk schaft regelmatig nieuw materiaal aan en blijft op deze manier up-to-date.

Met de volgende Zorgverzekeraars hebben wij momenteel nog wel een contract:

Achmea, hieronder vallen:

 • FBTO
 • Avero achmea
 • zilveren kruis Ziezo
 • prolife
 • kiemer
 • OZF
 • Interpolis
 • IAK
 • Zilveren Kruis

Menzis, hieronder valt:

 • Anderzorg
 • HEMA
 • PMA
 • Collectiviteit
 • Menzis

Controleer of uw verzekering onder deze zorgverzekeraar valt.

Voor alle andere zorgverzekeringen geldt het contractvrije tarief.

Wat betekent dit voor u?

De hoogte van de vergoeding van logopedische behandelingen bij een contractvrije logopedist is afhankelijk van uw polis. U kunt dit het beste navragen bij uw zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar in veel gevallen het volledige tarief.