Tarieven

Zorgverzekeraars beperken behandelingen steeds meer door hun regelgeving, bureaucratie en lage tarieven. Door middel van contractvrije logopedie kan de kwaliteit van de behandelingen gewaarborgd blijven; tijdens de behandeling heeft u de volle aandacht. Buiten de behandelingen is voldoende bij- en nascholing, waardoor de nieuwste ontwikkelingen op de verschillende vakgebieden wordt bijgehouden. Logopedie Westerpark schaft regelmatig nieuw materiaal aan en blijft op al deze manieren up-to-date. We staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister en zijn allen lid van de NVLF (beroepsvereniging) en gaan naar kwaliteitskringen in de regio.

Met de volgende Zorgverzekeraars heeft Logopedie Westerpark een contract:

Achmea, hieronder vallen:

  1. Zilveren Kruis (waaronder Ziezo en De christelijke
  2. De Friesland
  3. FBTO
  4. Interpolis

Controleer of uw verzekering onder deze zorgverzekeraar valt. Voor alle andere zorgverzekeringen geldt het contractvrije tarief.

Wat betekent dit voor u?

De hoogte van de vergoeding van logopedische behandelingen bij een contractvrije logopedist is afhankelijk van uw polis. Bij een restitutiepolis/vrije zorgkeuze vergoedt de zorgverzekeraar in veel gevallen het volledige tarief.
Elke maand krijgt u een factuur van de praktijk, die u betaalt. Vervolgens kunt u deze factuur bij uw Zorgverzekeraar indienen en zullen zij binnen 3 weken overgaan tot betaling. Soms is het nodig een kopie van de verwijzing mee te sturen, controleer of de verwijzing volledig is waaraan deze moet voldoen.

Tarieven 2024

Intake & onderzoek of observatie

Eenmalig logopedisch onderzoek (max 60min)

€ 135,00

€ 90,00

Reguliere individuele zitting (max. 30 minuten) € 45,00
Uittoeslag (bij behandeling aan huis) € 30,00
Telefonische zitting / Tele-logopedie € 45,00

Overleg met derden op de praktijk (per 30 minuten)

Overleg met derden op locatie (per 60 minuten)

€ 45,00

€120,00

Verslaglegging aan derden €135,00
Te laat afgemelde afspraak  (minder dan 24 uur van tevoren) € 35,00